alergo-deti@seznam.cz 472 778 748 Sienkiewiczova 9, Ústí n. L.

E.D.I.A. INSTITUT s.r.o.

Ordinace alergologie a klinické imunologie

MUDr. Eva Škvorová, MUDr. Klára Malečková, Sienkiewiczova 9, Ústí n. L.

Vyšetření v alergologické ordinaci

Stejně jako u ostatních lékařských odborností, i alergologii a imunologii se vyšetření skládá z několika částí - anamnézy, fyzikálního vyšetření, spirometrie, kožních testů, laboratorního vyšetření krve a dalších.

Anamnéza

Anamnéza je souhrn údajů o zdravotním stavu pacienta a okolnostech, které na jeho stav mohou mít vliv. Má několik součástí:

Rodinná anamnéza - přehled onemocnění (zejména alergických či imunologických) v nejbližším příbuzenstvu, údaj o častější nemocnosti sourozenců apod.

Osobní anamnéza - informace o průběhu těhotenství, porodu a bezprostředním poporodním období, délka kojení, proběhlá očkování a reakce na ně, prodělané vážné i běžné dětské nemoci či hospitalizace, reakce na kontakt s dětským kolektivem (jesle, mateřská školka), sledování v jiných odborných ambulancích

Alergická anamnéza - je zaměřená na kontakt s nejčastějšími alergeny: dům a byt (suchý, vlhký, výskyt plísní, koberce, záclony), kontakt s domácími zvířaty, v čem pacient spí (peří, matrace), květiny v domácnosti, pobyt v zakouřeném prostředí, pracovní prostředí (škola), koníčky atd. Ve zpracování alergologické anamnézy nám pomáhá dotazník, který si můžete stáhnout zde.

Farmakologická anamnéza - přehled užívaných léků (včetně volně prodejných) či výživových doplňků

Nynější onemocnění - kdy a za jakých okolností a jak se současné onemocnění poprvé projevilo, existence případných spouštěcí faktorů (tělesná námaha, roční doba, určitá strava...), jaká dosud proběhla vyšetření a dosavadní léčba

Fyzikální vyšetření

Fyzikální vyšetření v alergologické ordinaci se nijak zásadně neliší od vyšetření u pediatra či praktického lékaře. Zvýšenou pozornost věnujeme zejména alergickým projevům na kůži či očních spojivkách a poslechovému nálezu na plicích.

Spirometrie

Spirometrie je základním funkčním vyšetřením plic a dýchacích cest. Informuje nás zejména o přítomnosti zúžení (obstrukce) dýchacích cest, umožňuje stanovit diagnózu astmatu a monitorovat účinek léčby. Během vyšetření se pacient pod vedením sestry několikrát usilovně nadechne a vydechne přes speciální senzor spirometru, který na základě analýzy řady objemových a průtokových parametrů informuje lékaře o stavu obstrukce dýchacích cest.

FENO

FENO je nová moderní vyšetřovací metoda v naší ordinaci umožňující další zlepšení péče o astmatické pacienty. Jedná se o krátké, neinvazivní vyšetření obsahu oxidu dusnatého ve vydechovaném vzduchu. Vysoké hodnoty ukazují na přítomnost zánětu v dýchacích cestách, který je podkladem bronchiálního astmatu. Vlastní vyšeření je jednoduché, vhodné pro děti již od 4 až 5 let. Výsledek je znám do 2 minut.

Kožní testy

Kožní testy jsou základní vyšetřovací metodou v alergologii. Umožňují stanovení konkrétního alergenu (látky způsobující alergii). Během vyšetření jsou na kůži předloktí nakapány malé kapky jednotlivých alergenů, které jsou potom tyčinkou zaneseny do kůže. V případě pozitivního testu se v krátké době kolem vpichu vytvoří malá kožní reakce, při negativním testu zůstane kůže beze změn.

Před provedením kožních testů je, pokud to Váš stav dovoluje, nutné vysadit antihistaminika ( Aerius, Deslortadin,Dasselta, Xyzal, Zenaro, Cezera, Xados, Tamalis  atd.). V případě nejasností je možné se telefonicky poradit.

Laboratorní vyšetření krve

Laboratorní vyšetření krve umožňuje kromě základních údajů stanovit i celou řadu alergologických či imunologických pararametrů (např. imunoglobuliny, složky komplementu, autoimunitní markery atd.) a ve vhodných případech tak může přispět k upřesnění nebo stanovení správné diagnózy.