alergo-deti@seznam.cz 472 778 748 Sienkiewiczova 9, Ústí n. L.

E.D.I.A. INSTITUT s.r.o.

Ordinace alergologie a klinické imunologie

MUDr. Eva Škvorová, MUDr. Klára Malečková, Sienkiewiczova 9, Ústí n. L.

Odborný životopis

Odborný životopis MUDr. Evy Škvorové:

1980  Promoce na Fakultě dětského lékařství Univerzity Karlovy v Praze 
1985  Atestace 1. stupně Dětské lékařství 
1992  Atestace Alergologie a klinická imunologie 
2008 

Diplom celoživotního vzdělávání lékařů v oboru Alergologie a klinické imunologie 

2014

Diplom celoživotního vzdělávání lékařů v oboru Alergologie a klinické imunologie

2019 Diplom celoživotního vzdělávání lékařů v oboru Alergologie a klinické imunologie

V oboru alergologie a klinické imunologie pracuje od roku 1989.