alergo-deti@seznam.cz 472 778 748 Sienkiewiczova 9, Ústí n. L.

E.D.I.A. INSTITUT s.r.o.

Ordinace alergologie a klinické imunologie

MUDr. Eva Škvorová, MUDr. Klára Malečková, Sienkiewiczova 9, Ústí n. L.

Naše smluvní pojišťovny

Naše ordinace má uzavřeny smlouvy s uvedenými zdravotními pojišťovnami. Před ošetřením je třeba vždy předložit průkaz pojištěnce.

 

111  Všeobecná zdravotní pojišťovna 
211  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra
207  Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
201  Vojenská zdravotní pojišťovna 
205  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

 

Klienty ostatních zdravotních pojišťoven ošetřujeme pouze v akutních, neodkladných případech.